Multizorg VRZ

Multizorg VRZ regelt op professionele wijze landelijke zorginkoop en contractering voor zorgverzekeraars. Multizorg VRZ contracteert in vele zorgsoorten:

  • eerst lijn
  • farmacie
  • GGZ
  • Hulpmiddelen
  • MSZ
  • Zintuigelijk gehandicapten
Multizorg VRZ logo

Op het gebied van landelijke zorginkoop vertegenwoordigt Multizorg VRZ per 1 januari 2018 nog de onderstaande zorgverzekeraars: