Veelgestelde vragen over AVG

BENU Direct, verzamelt net als andere bedrijven gegevens van klanten. Algemene gegevens zoals uw naam en adres, maar ook gegevens die persoonlijker zijn. Bijvoorbeeld een overzicht van welke medicijnen of hulpmiddelen u gebruikt.

Algemeen geldt: onze zorgverleners en verpleegkundigen van BENU Direct, hebben een beroepsgeheim. Zij mogen dus geen informatie over u aan iemand anders doorgeven. Wij letten er goed op dat wij ook niet ‘toevallig’ informatie delen. Bijvoorbeeld door altijd goed te controleren wie we aan de telefoon hebben. Of door na te gaan of gegevens van bedrijven en instanties kloppen.

Wat dat betekent in de praktijk? Om welke gegevens gaat het precies? Wij vertellen u hieronder graag meer over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie zie ook ons privacy statement op: https://www.benudirect.nl/privacy

 • Gegevens van website bezoek
  • Wij delen geen persoonsinformatie die voortkomt uit uw websitebezoek met derden.

  • Wij gebruiken de gegevens van uw websitebezoek om:

    te zorgen dat de website goed werkt
   • de website gebruiksvriendelijker te maken
   • bij te houden welke onderdelen van onze website veel of weinig bezocht worden
   • het kopen van producten online mogelijk te maken
   • het vergemakkelijken van het inloggen in ‘mijnomgeving’
  • BENU beheert verschillende websites. Op deze websites gebruiken wij cookies. Dit zijn (tijdelijke) bestandjes die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als u onze websites gebruikt. Een cookie is gekoppeld aan een browser en niet aan een persoon. Cookies zorgen ervoor dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden als u weer terugkomt op een website. Verder geven cookies ons inzicht hoe u onze websites gebruikt en hoe wij deze beter en klantvriendelijker kunnen maken. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons cookiebeleid: https://www.benudirect.nl/cookies

 • Medische gegevens
  • Alleen uw huisarts, de apotheek en andere zorgverleners waar u een behandelingsovereenkomst mee heeft, mogen uw medische gegevens bekijken. Een waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de dienstapotheek, of medische specialist uit het ziekenhuis kunnen uw medische dossier niet zomaar inzien. Wilt u dat ook deze zorgverleners op de hoogte zijn van uw medische dossier zodat zij u zo goed mogelijk kunnen helpen? Geef dan via volgjezorg.nl toestemming voor inzage. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken op volgjezorg.nl. Bedenk dan wel dat een andere zorgverlener uw medische gegevens dan niet meer kan bekijken.

  • Wij kunnen uw medische gegevens delen met onder andere onderstaande personen, bedrijven of instanties:

   • uw huisarts of specialist
   • andere zorgverleners en ondersteunende diensten die een rol spelen bij uw behandeling (bijvoorbeeld medewerkers van de spoedeisende hulp)
   • uw zorgverzekeraar om de kosten van uw medicijnen en/of hulpmiddelen te kunnen declareren
   • het bedrijf dat onze financiële administratie doet, zodat zij een rekening kunnen sturen als dit nodig is
  • Wij gebruiken uw medische gegevens om:

   • u te adviseren over uw hulpmiddelen en hulpmiddelengebruik
   • een medisch dossier bij te houden
   • uw medicijngebruik (geautomatiseerd) te controleren en te optimaliseren op basis van de laatste inzichten
   • om u de juiste en veilige zorg te geven

   De reden voor het verzamelen van uw medische gegevens is wettelijk verplicht (dossierplicht) en dient altijd één algemeen doel: u de best mogelijke zorg geven.

  • Wij verzamelen de volgende medische gegevens van u:

   • welke medicijnen en/of hulpmiddelen u gebruikt
   • welke behandelingen of therapieën u heeft (gehad)
   • waarom uw medicijn of hulpmiddel is voorgeschreven
   • uw allergieën, intoleranties of andere redenen om bepaalde medicijnen en/of hulpmiddelen juist wel of niet te gebruiken*

   *) alleen als dit van toepassing is

 • Over uw gegevens in het algemeen
  • De gegevens die wij van iemand hebben, verschillen per situatie en per persoon. In het algemeen gaat het om 4 verschillende soorten gegevens:

   • persoonsgegevens
   • medische gegevens
   • administratieve gegevens
   • gegevens van websitebezoek

   Voor iedere soort gegevens kunt u hieronder lezen wat wij precies bedoelen, waarvoor wij ze gebruiken en met wie wij ze delen.

  • Wij verzamelen verschillende soorten gegevens, omdat wij die nodig hebben om onze werkzaamheden als zorgverlener goed uit te voeren. Bijvoorbeeld om te controleren of hulpmiddelen vergoed of veilig gebruikt kunnen worden. Voor het verzamelen en bewaren van uw gegevens geldt in het algemeen:

   • Wij verzamelen en bewaren uw gegevens alleen als dat een doel heeft of als wij dat wettelijk verplicht zijn
   • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig
  • Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk voor vier verschillende redenen:

   • om contact met u op te nemen
   • om u te identificeren (dit zijn wij volgens de wet verplicht)
   • om een rekening aan u of uw zorgverzekeraar te sturen
   • om u de juiste, veilige zorg te geven

   In sommige situaties komen daar nog andere redenen bij. In de andere vragen kunt u lezen voor welk doel wij de verschillende soorten gegevens precies gebruiken.

  • Ja, soms delen wij uw gegevens met anderen. Maar alleen als dat een duidelijke reden heeft. In de andere vragen leest u welke gegevens wij met wie delen.

  • Wij delen uw gegevens nooit zomaar en alleen als daar een duidelijke grondslag voor is. Met de partijen waarmee wij uw gegevens delen maken wij duidelijke afspraken over bijvoorbeeld:

   • welke gegevens wij delen
   • waarom wij deze gegevens delen
   • met wie deze gegevens verder wel of niet gedeeld mogen worden
   • hoe lang iemand anders deze gegevens mag bewaren
   • hoe iemand anders de gegevens moet verwijderen
   • dat de gegevens alleen gebruikt worden voor het doel, waarvoor wij ze hebben gedeeld
  • Nee, wij verkopen uw gegevens niet aan andere partijen en dat vragen wij ook van anderen waarmee wij uw gegevens delen.

 • Persoonsgegevens
  • Wij verzamelen van iedere klant de volgende persoonsgegevens:

   • naam
   • adres
   • postcode
   • woonplaats
   • geslacht
   • Burgerservicenummer (BSN)
   • geboortedatum (en datum van overlijden)
   • telefoonnummer
   • e-mailadres
   • naam huisarts
   • naam andere zorgverleners (alleen als dit van toepassing is)
   • Naam zorgverzekeraar en verzekerdenummer
   • Bankrekeningnummer in geval van automatische incasso
  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van de zorgverlening die u van ons ontvangt. om:

   • contact met u op te nemen
   • u te identificeren
   • u producten toe te sturen
   • uw productaankopen te registreren en/of te bezorgen (als dit van toepassing is)
   • om een rekening aan u of uw zorgverzekeraar te sturen
   • te onderzoeken hoe tevreden onze klanten zijn*

   *) Wij vinden het zelf interessant en leerzaam om te weten hoe tevreden onze klanten zijn. Maar wij zijn volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) ook verplicht om dit te onderzoeken. Als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek dan worden uw antwoorden anoniem verwerkt en niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

  • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onder andere onderstaande personen, bedrijven of instanties:

   • uw huisarts of specialist
   • andere zorgverleners en ondersteunende diensten die een rol spelen bij uw behandeling (bijvoorbeeld medewerkers van de spoedeisende hulp)
   • uw zorgverzekeraar om de kosten van uw medicijnen en/of hulpmiddelen te kunnen declareren
   • het bedrijf dat onze financiële administratie doet, zodat zij een rekening kunnen sturen als dit nodig is
 • Gegevens bewaren, inzien, veranderen en verwijderen
  • Wij doen onze uiterste best om uw gegevens goed te beschermen. Onze computersystemen zijn passend beveiligd en ook in ons dagelijks werk houden wij rekening met de veiligheid van gegevens. Wij hebben bijvoorbeeld de afspraak dat documenten of aantekeningen niet zomaar ergens mogen blijven liggen (clean desk policy). Papieren of e-mails met gegevens die wij niet meer nodig hebben, worden veilig vernietigd.

  • Ja, ons privacy statement vindt u op: https://www.benudirect.nl/privacy 

  • Uw gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen. Verzoeken doet u schriftelijk. Naar verwachting hebben wij binnen vier weken uw verzoek op de juiste manier afgehandeld.

  • U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken.

  • U kunt met een vraag of klacht natuurlijk altijd bij BENU Direct terecht. Als wij er daar samen niet uit komen, kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling of contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@brocacef.nl. Mocht dat uw probleem ook niet oplossen, dan kunt u uw klacht eventueel voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer achtergrondinformatie over het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens en de regels die de overheid daarvoor heeft gemaakt, kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

  • Iedereen die ouder is dan 16 jaar en niet onder curatele is gesteld heeft het recht op inzage. Dit betekent dat u altijd het recht heeft om uw gegevens in te zien of een kopie ervan te krijgen. U of uw wettelijke vertegenwoordiger contact opnemen met de klantenservice van BENU Direct. U kunt e-mailen via: info@benudirect.nl. Naar verwachting hebben wij binnen vier weken uw verzoek op de juiste manier afgehandeld.

  • U kunt uw privacy beschermen door zelf goed op te letten als u gegevens deelt. Praat in een openbare ruimte bijvoorbeeld op zachte toon. Zorg dat u geschreven en/of geprinte gegevens niet onbeheerd achterlaat.