Privacy statement

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 27 november 2018.

Dit privacy statement informeert u over de verwerking van persoonsgegevens door BENU Direct. BENU Direct B.V. is gevestigd aan de Straatweg 2 te Maarssen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32075541. BENU Direct is de verwerkingsverantwoordelijke. BENU Direct kan het privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Bij grote of ingrijpende wijzigingen wordt u op de hoogte gesteld. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement door te nemen, in ieder geval op het moment dat u een bestelling plaatst, of anderszins gegevens verstrekt via de website.

Grondslag van de gegevensverwerking

Welke medische hulpmiddelen u gebruikt en waarvoor, is uiteraard privé. Om uw voorschrift op de juiste manier te kunnen verwerken, legt BENU Direct verschillende gegevens vast. De belangrijkste zijn uw persoons- en intakegegevens. De grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gebaseerd op de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ) en dient ter uitvoering van de overeenkomst met de zorgverzekeraar.

Doel van de gegevensverwerking

Door het vastleggen van uw gebruik van medische hulpmiddelen kan BENU Direct controleren of het voorgeschreven hulpmiddel in uw situatie veilig gebruikt kan worden. Zo worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover u deze heeft doorgegeven aan BENU Direct: allergieën, chronische ziektes, enzovoorts. Daarnaast legt BENU Direct gegevens vast over de medische hulpmiddelen die u gebruikt, evenals andere informatie die van belang kan zijn voor uw behandeling. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken. BENU Direct bewaart uw dossier volgens de wettelijke termijn ten minste 15 jaar bij BENU Direct.

Welke gegevens legt BENU Direct vast en met welk doel?

Persoonsgegevens

Gegevens Doel
naam, adres, postcode, woonplaats contact met u leggen en onderhouden
Burgerservicenummer identificatie
geboortedatum (en datum van overlijden) identificatie
Geslacht identificatie
telefoonnummer, e-mailadres contact met u leggen en onderhouden
naam huisarts, specialisten of andere zorgverleners contact leggen en onderhouden

Financieel-administratieve gegevens

Gegevens Doel
Verzekeringsgegevens controle of u bent verzekerd
Machtigingsgegevens automatisch afschrijven bij uw verzekeringsmaatschappij
Declaratiegegevens declareren bij uw zorgverzekeraar
datum inschrijving (en vertrek) contact onderhouden en dossiervorming

Medische gegevens

Gegevens Doel
therapie-/behandel-/gegevens van uw medische hulpmiddelen. Zorg verlenen:
– beoordeling van uw gezondheid
– adviseren over het gebruik van uw medische
hulpmiddelen.
– dossiervorming
indicaties/reden van voorschrijven (als bekend zijn) Zorg verlenen:
– beoordeling van uw gezondheid
– adviseren over het gebruik
van uw medische hulpmiddelen – dossiervorming
contra-indicaties, allergieën en intoleranties (als deze bekend zijn) Zorg verlenen:
– beoordeling van uw gezondheid
– adviseren over het gebruik van uw medische
hulpmiddelen.
– dossiervorming

Overdragen gegevens

BENU Direct gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Alle medewerkers van BENU Direct, die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen niets over u doorvertellen aan anderen. Om een goede behandeling mogelijk te maken, kan het noodzakelijk zijn dat uw voorschrijver en BENU Direct onderling overleggen. Bijvoorbeeld wanneer er uit medische noodzaak een wijziging van hulpmiddelen moet plaatsvinden.

Wanneer en aan wie kan BENU Direct uw gegevens geven?

  • Om de kosten van uw medische hulpmiddelen te kunnen declareren, geeft BENU Direct uw zorgverzekeraar door welke medische hulpmiddelen aan u zijn verstrekt.
  • Wij delen uw gegevens ook met een financiële dienstverlener waarmee wij een overkomst gesloten hebben. Zo kunnen zij bijvoorbeeld facturen verwerken.
  • Wij maken gebruik van VECOZO. VECOZO is hét landelijk communicatiepunt voor de zorg. Zij bieden een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving waarin ketenpartijen administratieve gegevens kunnen uitwisselen.

Klanttevredenheidsonderzoek

Uw e-mailadres kan worden gebruikt om uw ervaringen met BENU Direct te meten via een klanttevredenheidsonderzoek. BENU Direct wil zelf graag weten wat u van onze dienstverlening vindt, maar is ook verplicht vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg klantervaringen te meten. Dit onderzoek is anoniem en wordt daarom uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau heeft geen inzicht in uw medische gegevens. ( hulpmiddelen)

Twee mannen met papier in de handen

Online services

Persoonsgegevens die u via de BENU website aan BENU Direct doorgeeft, worden eveneens vertrouwelijk behandeld. Het versturen van gegevens gebeurt via een beveiligde verbinding. Indien u een bestelling plaatst via de webshop worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden (bijv. huisarts en zorgverzekeraar). Bij een bestelling via de webshop worden uw gegevens uitsluitend gebruikt door BENU Nederland om haar dienstverlening uit te voeren.

Wij zullen u slechts informatie per e-mail, sms sturen indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

BENU Direct maakt gebruik van cookies. Dit is een tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.benudirect.nl. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u op onze cookie pagina.

Contact

Bent u ontevreden over de wijze waarop BENU Direct met uw gegevens omgaat? Het is prettig als u eerst contact met ons opneemt om dit te bespreken. BENU Direct neemt klachten serieus en legt elke klacht schriftelijk vast. BENU Direct is bereikbaar via het telefoonnummer 0800 655 55 55 (gratis) en e-mail via info@benudirect.nl.

Komt u er niet uit met BENU Direct? Dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (bereikbaar via e-mail: dpo@brocacef.nl). Komt u er niet uit met BENU Direct? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.