Klachten en suggesties

Geef uw mening

U kunt uw mening op verschillende manieren doorgeven:

  • via het feedbackformulier.
  • Uw inbreng en suggesties zijn waardevol voor ons. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.
  • via de Online Klantenmonitor.
  • Om de mening van onze klanten te peilen, gebruiken wij een Online Klantenmonitor. Een of twee keer per jaar vullen deelnemers een enquête in over onze dienstverlening. Dat gebeurt per e-mail. Deelname is anoniem. Om deze anonimiteit te waarborgen, wordt het onderzoek uitgevoerd door Feeddex, een extern bureau. Wilt u ook meewerken aan onze Online Klantenmonitor? Geef dan uw e-mailadres door via ons contactformulier.

Klacht indienen?

We voeren diverse controles uit om fouten en problemen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij tekort zijn geschoten. We hopen dat u dit dan direct laat weten als dat gebeurt. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij tenslotte ook niet proberen om uw klacht op te lossen. Is dit niet gelukt op het moment zelf? Dan verzoeken wij u het klachtenformulier in te vullen.

 

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost?

Laat dat weten aan ons. Wij schakelen een medewerker klachtafhandeling in. Deze medewerker kan u helpen om de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht. De medewerker klachtafhandeling geeft informatie en advies en kan indien mogelijk bijstand verlenen bij het bemiddelen van uw klacht.

 

Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen (LKMH)

Bent u ondanks de hulp van de medewerker klachtafhandeling van mening dat uw klacht niet goed is opgelost? Dan kunt u de klacht aanmelden bij de Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen (LKMH). Zij nemen uw klacht in behandeling en geven u meer informatie over het proces. U leest meer informatie op de website van de LKMH. Of download hier het klachtenformulier.

Let op: verstuur nooit persoonlijke medische gegevens mee!