Compleet voorschrift

Wat is een compleet voorschrift?

Om uw cliënt snel te kunnen helpen aan de juiste medische hulpmiddelen is een zo compleet mogelijk voorschrift nodig. Deze bevat:

  • naam, woonplaats en (digitale) handtekening van de voorschrijver
  • naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde
  • datum voorschrift
  • de medische diagnose of indicatiecode
  • omschrijving van de af te leveren middelen (generiek)